ENBOSS SMART BUILDING SOLUTIONS

Danışmanlık

Enboss Mühendislik

Danışmanlık Çözümlerimiz

Planlanan yatırımın sürekli denetimi ve kontrolünün, projenin zamanında tamamlanması ve yatırım maliyetlerinin minimize edilmesi açısından ayrı ayrı önem taşıdığına inanıyoruz. Bu noktada gerek yatırımcılarımıza gerekse de finans kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Sunduğumuz danışmanlık hizmetleri kapsamında projelendirme süreci başta olmak üzere, ürün tedarikine, uygulama aşamasına ve son olarak devreye alma sürecine kadar gerekli denetimleri yaparak projenin iş programına uygun olarak ve öngörülen maliyetler çerçevesinde tamamlanmasını sağlamaktayız.

Danışmanlık Çözümlerimiz:

  • Tasarımdan devreye almaya kadar geçen tüm süreçlerin denetimi ve yönetilmesi,
  • Tasarım, proje, hesaplama ve mühendislik denetimi,
  • Satın alma sürecinin denetimi,
  • Uygulama ve montaj sürecinin denetimi.

Çözüm Ortaklarımız