ENBOSS SMART BUILDING SOLUTIONS

Arazi Uygulamaları

Enboss Mühendislik

Arazi Uygulamaları Çözümlerimiz

Arazi uygulaması temelde Planlama, Projelendirme, Tedarik ve Uygulama olarak 4 bölüme ayrılmaktadır. Planlama safhası; projenin tüm resmi işlemlerini kapsamaktadır. GES arazisine uygun arazi bulma, yerel elektrik dağıtım şirketi tarafından alınan Çağrı Mektubu anlaşması, imar planı sürecine dayalı ön fizibilite çalışması (kadastral yol, aplikasyon krokisi, üst ölçekli çevre düzeni planı plan durumu gibi), marjinal tarım arazisi olması ve diğer resmi kurumlardan alınacak ön izinleri kapsamaktadır.

Projelendirme safhası; TEDAŞ Genel müdürlüğüne başvurulmak üzere toplamda maksimum 270 gün süresince GES Elektrik, Statik ve Enerji Nakil Hattı projelerinin sunulmasını kapsamaktadır. Projelerin onaylanmasına müteakip ise 2 yıl içerisinde planlama, tedarik ve uygulama süreçlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Çözüm Ortaklarımız