ENBOSS SMART BUILDING SOLUTIONS

Endüstriyel Otomasyon

Enboss Mühendislik

Endüstriyel Otomasyon Çözümlerimiz

Endüstriyel Otomasyon Nedir;

Fabrikalarda veya endüstriyel çalışma alanlarında bilgisayarlar, robotlar ve bilgi teknolojileri gibi kontrol sistemlerinin kullanılması ve , insanlar ile makineler arasında gerçekleşen iş dağılımında insana olan bağımlılığın azaltılması için sektöre uygun olarak farklı proseslerin ve makinelerin yürütülmesi için kullanılan teknolojilerin bütünüdür. Sanayileşme kapsamında makineleşmeden sonraki ikinci adımdır.

Endüstriyel otomasyon sayesinde üretim süreçlerinin tamamında kalite ve esnekliğin artırılması ve maliyetlerin düşmesi sağlanır. 

Kısacası, endüstriyel otomasyon, önemli insan müdahalesi olmadan ve manuel işlemlerden daha üstün performans elde eden endüstriyel işlemlerin otomatik işletilmesine ve kontrolüne neden olan, set teknolojilerinin ve otomatik kontrol cihazlarının kullanımı olarak tanımlanabilir. Bu otomasyon cihazlar arasında PLC’ler, PC’ler, PAC’ler vb. bulunur ve bu cihazların teknolojileri çeşitli endüstriyel iletişim sistemlerini içermektedir.

Sınırsız Enerji 

Güneş enerjisi dünya ve güneş var olduğu sürece yani insanlığın sonuna dek tükenmeyecek bir enerji türüdür. Ayrıca Güneş’in enerjisinin hiç azalmayacağı düşünüldüğünde yine Güneş enerjisinin hiçbir zaman azalmayacak bir enerji olduğunu söylemek de mümkündür. Bu nedenle diğer enerji türlerinde karşılaşıldığı gibi azalma nedeniyle fiyatta artış söz konusu olmayacaktır.

Temiz Enerji 

Güneş enerjisi diğer enerji türlerinin aksine hiçbir şekilde doğaya zarar veren ve kirli bir enerji türü değildir.

Bu enerji üretilirken çevreye, gaz, duman, toz, karbon veya kükürt gibi zararlı atıklar salınmazlar.

Depolaması Kolay

Güneş enerjisinin belki de en önemli avantajlarından birisi de hiçbir ulaştırma harcaması gerektirmeden her yerde depolanabilmesidir.

Bu durum diğer enerji türlerinde görülebilen maliyet arttırıcı problemleri de tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Ortak Enerji Kaynağı

Güneş dünyadaki tüm ülkelerin ortak olarak yararlanabileceği tek enerji kaynağıdır. Bu nedenle eskiden olduğu gibi ülkeler enerji konusunda birbirlerine bağlı olmak zorunda değillerdir. Bu durumda bazı ülkelerin çok fazla zengin olması diğer ülkelerin de fakirleşmesi gibi sorunların da önüne rahatlıkla geçilebilmektedir.

 

Maliyeti Düşük

Güneş enerjisi depolamak ve bu enerjiden yararlanmak için hiçbir karmaşık teknolojiye ihtiyaç yoktur. Dünya
Üzerindeki hemen hemen tüm ülkeler bu enerjiyi ağır sanayiye ihtiyaç duymadan yerel sanayileri ile üretimi için gerekli sistemleri üreterek kullanabilmektedirler.

Enboss Mühendislik

Solar Sistem Çözümlerimiz

Solar Sistem İle Şirketinizi Geleceğe Taşıyın

Solar Sistem


Güneş enerjisinin faydalarından ve diğer enerji türlerine göre avantajlarından bahsetmek gerekirse söylememiz gereken ilk şey hiç kuşkusuz bu enerji türünün hiçbir zaman bitmeyecek oluşudur. Şu an kullandığımız petrol, doğalgaz gibi enerji türleri yakın bir zamanda tükenecek ve bu yakıtlara göre tasarlanan ve altyapısı hazırlanan sistemler tamamen çökecek dersek yanlış olmaz. Fakat Güneş enerjisi dünya var oldukça bizimle birlikte olacaktır ve insanlığın sonuna kadar varlığını sürdürecektir. Bu nedenle yapılan hiçbir yatırım kısa süreli değil sonsuza kadar süreceği düşünülmelidir